Ettevalmistus ja edastus

Laminaati ja UV- lakki võtame trükipoognaid.
Siiditrükki minevad tööd palume enne meiega kooskõlastada.

Tööga koos ootame tellimuskirja – saatelehte kus on:

1. Töö nimetus
2. Formaat
3. vajalik kogus poognaid
4. mida peab tegema
5. töö saabumise aeg ja soovitud tähtaeg

Failist trükkimiseks on kvaliteetse töö aluseks loomulikult kvaliteetne trükifail PDF kujul, milles ka tekstiosad on teisaldatud pildiks.