UV-ytlackering

UV-ytlackering (tunt lackskikt)

OBS! VI UTFÖR SÅVÄL BLANK SOM MATT YTLACKERING, ÄVEN BLANK YTLACKERING LÄMPLIG FÖR FOLIE.

Enligt maskinens tekniska specifikationer kan problem uppstå vid ytvikt under 130g/m2.
Vi har även lackerat papper på fr o m 60 gram men det medför risk för skrynklor i arken.
Pappret ska absolut vara bestruket glosspapper.
Silk- och mattpapper absorberar lack (offsetlack har hjälpt i vissa fall)

Färger
Färgerna ska vara lämpliga för UV-lackering, dvs att de får innehålla inget eller små mängder vax.
Trycksaken ska vara tillräckligt torr för lackering.
Enligt lacktillverkaren ska arken ha torkat 24-72 timmar före lackering, beroende på lufttemperaturen och -fuktigheten.
I svalare utrymmen blir torktiden betydligt längre.
Torktiden är särskilt viktig vid metallic-färger och stora heltryckta ytor.
Det har hänt att ett tjockt guld- eller silverskikt som verkar vara torrt lossnar efter lackering tillsammans med den torra delen.
Metallic-färger, fluorescerande färger och reflexblå färg är problematiska.
Vid metallic- och fluorescerande färger spelar färgskiktets tjocklek mycket stor roll.
Eftersom fluorescerande färger är rika på pigment kan lacket absorbera färg och ytan blir ojämn och degig.
En längre torktid hjälper i viss mån.
UV-lack kan ändra färgens färgton (vid färger som innehåller reflexblått pigment)

Tryckpulver
Ta noga hänsyn till mängden och kornstorleken av tryckpulvret.
Vår maskin kan avlägsna pulvret delvis men inte helt.
En större pulvermängd som blir kvar på arkytan leder till matta fläckar i lackskiktet.
Grovkornigt pulver leder till en ojämn lackyta.
Om pulvermängden är särskilt stor och vår maskin inte kan avlägsna allt behöver trycksaken ibland köras genom tryckmaskinen en gång till.

Inga bilder hittades.