Ламинирование

Varmlaminering

Arkmått min 250 x 250 mm max 720 x 1060 mm
Ytvikt 130g/m² – 350g/m²

Tryckarken täcks med termoplastfolie.

OBS! Laminering av tryckark sker industriellt, i stora partier. Vårt urval inkluderar: matt laminat, reptåligt matt laminat och sidenmatt Sense-laminat. Av blanka laminat tillhandahålls vanligt blankt laminat och blankt laminat med inpräglad linnestruktur. Det är viktigt att observera att vi tillhandahåller 100% efterbehandlingslaminat, dvs laminat med högsta kvalitet som inom en vecka efter lamineringen kan efterbearbetas genom tryck, partiell lackering, rillning, skärning eller stansning.

Arklängden ska vara jämn (renskurna ark) för hela uppdraget eftersom maskinens matningshastighet justeras för det aktuella uppdraget. Vid tryckning ska man ta hänsyn till att det behövs otryckta utfall på minst 15mm från fram- och märkningskanter och minst 10 mm från övriga kanter. Vid omvändning av ark (om skärning före laminering behövs) ska man lämna tillräckligt med skärsmån redan vid montering och mellanrummet lämnas otryckt.

Tryckpulver
Välj ett finkornigt tryckpulver och använd det måttligt. För mycket pulver lämnar en kornig yta under laminatet (särskilt vid blankt laminat).

Tryckfärg
Försäkra Dig om att färgen är lämplig för laminering när Du väljer tryckfärg. Observera att metallic-färger (guld, silver) torkar betydligt längre. Det rekommenderas att täcka metallic-färger med offsetlack, det ger något ökat motstånd mot mekaniska påverkningar (rullar, kolvar, böjning, skärning osv). Det har förekommit problem med vidhäftning av laminat på metallic-färger, stora heltryckta ytor (reflexblått, SPOT) och CMYK-ytor (t ex mörkblå, svart). Laminatets limskikt är ytterst tunt och laminatet kan lossna tillsammans med färgskiktet vid mekanisk bearbetning (bigning, rillning).
Arken som lamineras ska vara torra. Den optimala tork- och acklimatiseringstiden är 24-48h. Vid större format (~A1; B1) blir ark ofta skrynkliga. Därför rekommenderar vi att alltid skära bort onödiga otryckta ytor vid större format och lämna ca 10mm otryckta kanter, så minskar man betydligt förekomsten av problem vid laminering (rådfråga oss alltid före skärning).
Ta alltid hänsyn till att en del ark kan förstöras under lamineringsprocessen. Vi rekommenderar att beräkna ca 50 extra ark per nettoupplaga. Vid A1- och B1-ark är detta antal betydligt större, ca 150-200 ark. För inledning av processen behövs ca 10 ark.
Många olika faktorer (fukt, färgskiktets tjocklek, statisk elektricitet, temperatur, sträckning av ark osv) påverkar lamineringsprocessen avsevärt.

OBS! Laminering döljer inga tryckdefekter utan framhäver dem (särskilt vid matt laminat).